Historik
Bakgrund
En familjetradition sedan 1984
Fixafell är ett familjeföretag och verksamheten bedrivs i förnyade och ändamålsenliga utrymmen i Jakobstad. Företaget fick sin början i ett litet garage i Larsmo år 1984 då företagarparet Pia och Bengt Svenfors började tillverka värmesitsar för bilar. Med tiden började man även sy båtkapell åt bekanta och på den vägen utvecklades kontakterna till nejdens båtindustri. Verksamhetsinriktningen blev Specialist inom båttextilier och den snabba tillväxten krävde större utrymmen vilket ledde till anskaffning av en egen idustrihall i Jakobstad.

Idag sysselsätter Fixafell 11 personer och även familjetraditionen är tryggad då de egna barnen också kommit med i verksamheten. Den kunniga personalen och en modern maskinpark garanterar en slutprodukt som motsvarar kundens förväntningar. Vår styrka är kundanpassade lösningar och ett helhetsansvar från planering till monterad produkt.
 
 
 
English   Suomeksi